Публічне управління та адміністрування – це сфера, яка пов’язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ, організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Здобувачі вищої освіти отримують теоретичні знання та практичні навички, які необхідні у майбутній професійній діяльності:

 • знання структури та особливостей функціонування сфери публічного управління та адміністрування;
 • знання стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування;
 • знання нормативно-правових актів та положень законодавства у сфері публічного управління та адміністрування;
 • розуміння та використання технологій вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень;
 • знання основ електронного урядування;
 • вміння користуватися системою електронного документообігу;
 • вміння здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції;
 • вміння налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування;
 • використання методів аналізу та оцінювання програм сталого розвитку;
 • вміння коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов;
 • застосування методів контролю якості у сфері професійної діяльності;
 • використання даних статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності;
 • застосування сучасні технологій маркетингу та менеджменту в сфері публічного управління та адміністрування.